Gå til innhold
Eksamensformer høsten 2021

Eksamensformer høsten 2021

Vi både håper og tror at Korona-pandemien nå ebber ut. Vi har derfor opphevet den midlertidige eksamensforskriften for Covid-19. Det betyr at eksamensformen som står i studieplanen er den som gjelder nå.

Forsøk med digitale eksamener

Det er noen unntak fra dette. Det gjelder de følgende 3 emner:

  • IFO113 Misjonsvitenskap
  • MUS222 Musikkpedagogikk
  • PSY233 Psykologisk arbeid med barn og unge

Disse tre emnene vil inngå i et forsøk med en ny digital eksamensform.

Dette blir en eksamen hvor en ikke behøver å sitte på skolen, og det vil være tillatt med hjelpemidler.

Mer informasjon om eksamensformen kommer i det det enkelte emne.

For andre emner med skriftlig skoleeksamen skal de gjennomføres på skolen (les mer).