Gå til innhold
Litteratursøk og fjernlån

Litteratursøk og fjernlån

Nedenfor finner du noen nyttige baser til litteratursøk. Når du trenger flere bøker til din oppgaveskriving enn det som finnes på Ansgarskolens bibliotek er fjernlån en fin tjeneste. Kontakt bibliotekar, som foretar bestilling av bøker og artikkelkopier for deg. Det foretas vanligvis ikke fjernlån av pensumlitteratur. Pensumlitteratur står i egen hylle, er ikke til vanlig utlån, men kan benyttes på bibliotek og lesesal.

Ansgarskolens bibliotekbase
De fleste av bøkene i Ansgarskolens bibliotek er registrert i denne basen, tilknyttet biblioteksystemet Mikromarc. Ved å søke der, vil du se om biblioteket har boka du leter etter, og hvilket hyllenummer den har. Du kan også se om boka er utlånt. Ønsker du i så fall å reservere, kontakt bibliotekar. Ved å logge deg inn i Meg & Mitt kan du selv fornye dine lån.

Oria 
Oria er en søkemotor hvor man kan søke i bibliotekbasene til universitetene og de fleste høgskolene i Norge. Ansgarskolen er ikke tilknyttet Oria ennå, men vi kan søke i basen og fjernlåne bøker. Du kan velge å avgrense søket til en enkelt institusjon, f.eks. Universitetsbiblioteket i Agder. Studenter ved Ansgarskolen har adgang til å bli personlige lånere ved dette biblioteket. Studenter ved Ansgarskolen kan ikke bestille direkte via dette fjernlånssystemet, men om du finner noe du ønsker å låne, ta kontakt med Ansgarskolens bibliotekar, som ordner med bestillingen for deg.

Når bøkene eller artiklene kommer, vil de bli lagt i bokskapet på biblioteket og du får hentemelding på sms. Fra bestilling til mottak kan det ta opp til en uke. Vanligvis har bøkene en lånetid på 4 uker. Artikkelkopier beholder du.

Idunn 
Inneholder fulltekstartikler fra over 70 norske og nordiske fagtidsskrift, bl.a. Nordic Journal of Religion and Society, Norsk antropologisk tidsskrift, Norsk filosofisk tidsskrift, Norsk sosiologisk tidsskrift, Studia Musicologica Norvegica, Teologisk tidsskrift, Tidsskrift for samfunnsforskning og Uniped - tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk.

Ebsco eBook Academic Collection
Over 180.000 e-bøker innen ulike fagfelt. Det er direkte tilgang på Ansgarskolens IP-adresser. Utenfor området trenger du brukernavn og passord. Kontakt bibliotekar.

Academic Search Complete 
Dette er en tverrfaglig database som inneholder over 8 500 tidsskrift i fulltekst. Det er direkte tilgang på Ansgarskolens IP-adresser. Utenfor området trenger du brukernavn og passord. Kontakt bibliotekar.

Over 218.000 artikler i fulltekst fra 119 tidsskrift innen psykologi. Det er direkte tilgang på Ansgarskolens IP-adresser. Søke kan du uansett hvor du er. Om du befinner deg utenfor campus og finner en aktuell artikkel i basen, gi beskjed til bibliotekar, som laster ned og sender artikkelen til deg.
 
Index Theologicus
Bibliografisk database innen teologi og religion.
 
En ressurs for musikkforskning med over 52.000 artikler. Det er direkte tilgang på Ansgarskolens IP-adresser. Søke kan du uansett hvor du er. Om du befinner deg utenfor campus og finner en aktuell artikkel i basen, gi beskjed til bibliotekar, som laster ned og sender artikkelen til deg.

NORART 
Denne basen inneholder referanser til artikler fra ca. 460 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Du kan søke på bl.a. forfatter, tittel og emne.

Søker du på en spesiell forfatter får du opp alle artikler vedkommende har skrevet i alle basens tidsskrifter. Du kan også begrense søket til ett bestemt tidsskrift, om du ønsker det. Har du verken forfatter eller tittel, kan du søke på nøkkelord for å finne artikler innen det emnet du leter etter. Du får en treffliste som du kan velge videre fra. Klikk på tittelen du ønsker for å få opp hele posten. Det er for øvrig søkeveiledning på nettsida.

Ansgarskolens bibliotek abonnerer på noen av tidsskriftene som Norart har artikkelreferanser til, så da finner du artiklene her på huset: Tidsskriftoversikt Ansgarskolen. Når det gjelder tidsskrifter vi ikke har, kan du ikke bestille artikler direkte. Gi beskjed til bibliotekar, som så bestiller inn for deg.


Fra bestilling til mottak kan det ta opp til en uke. Når artikkelkopiene kommer, vil de bli lagt i bokskapet på biblioteket og du får hentemelding på sms. Kopiene beholder du, de skal ikke leveres tilbake.

Kontaktperson