Gå til innhold
Litteratursøk / Databaser

Litteratursøk / Databaser

Her finner du noen nyttige baser til litteratursøk. Dersom du ikke finner den litteraturen du trenger på vårt bibliotek eller i våre fulltekst-databaser, er fjernlån fra andre bibliotek en fin tjeneste. Bibliotekar bestiller inn bøker og artikler til deg ved behov.

Ansgarskolens bibliotekbase
De fleste av bøkene i Ansgarskolens bibliotek er registrert i denne basen, tilknyttet biblioteksystemet Mikromarc. Ved å søke der, vil du se om biblioteket har boka du leter etter, og hvilket hyllenummer den har. Du kan også se om boka er utlånt. Ønsker du i så fall å reservere, kontakt bibliotekar, eller logg deg inn i Meg & Mitt, der du selv kan reservere bøker og fornye dine lån.

Oria 
Oria er en søkemotor hvor man kan søke i bibliotekbasene til universitetene og de fleste høgskolene i Norge. Du kan velge å avgrense søket til en enkelt institusjon, f.eks. Universitetsbiblioteket i Agder. Ansgarskolens studenter kan ikke bestille direkte via Oria, men om du finner noe du har behov for, ta kontakt med Ansgarskolens bibliotekar, som ordner med bestillingen for deg. 
Når bøkene eller artiklene kommer, vil de bli lagt i bokskapet på biblioteket og du får hentemelding på sms. Fra bestilling til mottak kan det ta opp til en uke. Vanligvis har bøkene en lånetid på 4 uker. Artikkelkopier beholder du.

EBSCO-databaser
Direkte tilgang på Ansgarskolens IP-adresser. Utenfor området trenger du brukernavn og passord, som du finner på bibliotekets side i Canvas.
Trykk på EBSCOhost Research Databases. Da kommer du til en oversiktsside der du kan velge databaser. Om du ønsker kan du søke i alle samtidig:

  • ACADEMIC SEARCH COMPLETE - Svært omfattende fulltekstbase innen mange fagfelt. Fulltekst fra 8500 tidsskrifter i tillegg til mye annet.
  • eBOOK COLLECTION - Over 200.000 e-bøker innen mange fagfelt, også en del skjønnlitteratur. Det meste er på engelsk.
  • ERIC - Education Resource Information Center. Litteratur relatert til utdanning og pedagogikk, både referanser og fulltekst. 
  • CINAHL - Bibliografisk database innen sykepleie og helsefag.
  • MEDLINE - Bibliografisk database innen medisin.

    Bibliografisk betyr at det ikke er fulltekst, men at basene inneholder referanser/henvisninger til litteratur. Slik får man oversikt over emnet.

Grove Music Online
En ressurs for musikkforskning med over 52.000 artikler. Det er direkte tilgang til artiklene i fulltekst på Ansgarskolens campus/IP-adresser. Søke kan du uansett hvor du er. Om du befinner deg utenfor campus og finner en aktuell artikkel i basen, gi beskjed til bibliotekar, som laster ned og sender artikkelen til deg.

Idunn 
Inneholder fulltekstartikler fra over 70 norske og nordiske fagtidsskrift, bl.a. Nordic Journal of Religion and Society, Norsk antropologisk tidsskrift, Norsk filosofisk tidsskrift, Norsk sosiologisk tidsskrift, Studia Musicologica Norvegica, Teologisk tidsskrift, Tidsskrift for samfunnsforskning og Uniped - tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk. Direkte tilgang til fulltekst på Ansgarskolens IP-adresser. Utenfor området trenger du brukernavn og passord, som du finner på bibliotekets side i Canvas.

Index Theologicus
Bibliografisk database innen teologi og religion, også med en del fulltekst.

Norart 
Denne basen inneholder referanser til ca 650.000 artikler fra et utvalg norske tidsskrifter og årbøker. Du kan søke på bl.a. forfatter, tittel og emne. Søker du på en spesiell forfatter får du opp alle artikler vedkommende har skrevet i alle basens tidsskrifter. Du kan også begrense søket til ett bestemt tidsskrift, om du ønsker det. Har du verken forfatter eller tittel, kan du søke på nøkkelord for å finne artikler innen det emnet du leter etter. Du får en treffliste som du kan velge videre fra. Klikk på tittelen du ønsker for å få opp hele posten. Det er for øvrig søkeveiledning på nettsida.
Ansgarskolens bibliotek abonnerer på noen av tidsskriftene som Norart har artikkelreferanser til, så da finner du artiklene her på huset: Tidsskriftoversikt Ansgarskolen. Når det gjelder tidsskrifter vi ikke har, gi beskjed til bibliotekar, som så bestiller inn for deg. Fra bestilling til mottak kan det ta opp til en uke. Når artikkelkopiene kommer, vil de bli lagt i bokskapet på biblioteket og du får hentemelding på sms. Kopiene beholder du, de skal ikke leveres tilbake.

Open Access Digital Theological Library
Fri tilgang til tusenvis av e-bøker og artikler innen teologi

PsycArticles
Over 218.000 artikler i fulltekst fra 119 tidsskrift innen psykologi. Det er tilgang til artiklene i fulltekst på Ansgarskolens campus/IP-adresser. Søke kan du uansett hvor du er. Om du befinner deg utenfor campus og finner en aktuell artikkel i basen, gi beskjed til bibliotekar, som laster ned og sender artikkelen til deg.

 

Kontaktperson